Uitsluitend via het aanmeldingsformulier. Dat moet vergezeld gaan van een verklaring van de huisarts. De aanmeldingen moeten vóór 5 februari 2019 bij het secretariaat ingeleverd zijn. Na die datum ontvangen opgaven worden in volgorde van binenkomst behandeld. Bij overaanmelding wordt er geloot. Gasten die nog niet eerder hebben deelgenomen aan een IKA vakantieweek en gasten die in 2017 werden uitgeloot en ook niet zijn mee geweest worden niet uitgeloot.  De plaatselijke diaken kan op het aanmeldingsformulier aangeven dat een gast wegens persoonlijke omstandigheden voorrang moet krijgen bij de plaatsing.

Verder informatie nodig ? Mail naar ikapostbus@gmail.com, of bel geheel vrijblijvend één van onderstaande adressen.

Rek.no. NL68ABNA0465103472

Voor een vraag kunt u een mail invullen en versturen, klik hier.

R. Hepping (Penningmeester) Eksterhof 34 
7051WL Varsseveld 
Tel:
0315-243850 
F. Bulsink (Secretaris) Barnekampsdijk 2 
7122NR Aalten 
Tel:
0543-461304 
Mevr. I.Eppink-Houwers  Huisstededijk 14 
7122KC Aalten 
Tel:
0543-466510 

Copyright © 2017 handysweb.nl. All Rights Reserved.