Uitsluitend via het aanmeldingsformulier. Dat moet vergezeld gaan van een verklaring van de huisarts. De aanmeldingen moeten vóór 15 januari 2023 bij het secretariaat ingeleverd zijn. Na die datum ontvangen opgaven worden in volgorde van binenkomst behandeld. Bij overaanmelding wordt er geloot. Gasten die nog niet eerder hebben deelgenomen aan een IKA vakantieweek en gasten die in 2019 werden uitgeloot en ook niet zijn mee geweest worden niet uitgeloot.  De plaatselijke diaken kan op het aanmeldingsformulier aangeven dat een gast wegens persoonlijke omstandigheden voorrang moet krijgen bij de plaatsing.

Verder informatie nodig ? Mail naar ikapostbus@gmail.com, of bel geheel vrijblijvend één van onderstaande adressen.

Voor een vraag kunt u een mail invullen en versturen, klik hier.

  F. Bulsink (Secretaris) Tel:
0543-461304 
     

Copyright © 2022 handysweb.nl. All Rights Reserved.