De weken lopen normaal van zaterdag tot zaterdag. De verkorte week van zaterdag tot vrijdag. We proberen een zeer gevarieerd programma samen te stellen. In de week is er een kerkdienst en een Avondmaalsviering.
Verder kan het programma bestaan uit optredens van zang-, toneel- of dansverenigingen, zijn er speldagen en wordt er met de bus een uitstapje gemaakt. Regelmatig zijn er vrijwilligers om de rolstoelen te duwen.

Copyright © 2017 handysweb.nl. All Rights Reserved.